Service og assistanse

Vi kan hjelpe deg med å finne entreprenøren og håndverkere, både for bygging av hytte eller vedlikehold.

building-tools (2)architectural-drawing_57632e4c42e54 (2)

Basert på våre erfaringer og samarbeid med de store hyttebyggefirmaene kan vi gi råd om valg av hytte, men det er frihet for tomtekjøpere til å velge egne løsninger.

Skulle du ønske å leie ut hytten for kortere eller lengre tid, finnes det selskaper i Treungen som kan hjelpe med utleie, renhold og catering.